Jaarrekening – co to jest?

Jaarrekening – co to jest?

Jaarrekening – czy go potrzebuję?

Nie, jaarrekening nie jest wymagany dla posiadaczy jednoosobowych firm ZZP. Jest to coś innego niż krótki balans oraz rachunek zysków i strat, które to są obowiązkowe.

Co to jest jaarrekening?

Jak już wcześniej wspomniano, nie jest to tylko balans oraz rachunek zysków i strat, które sporządzane są dla każdej firmy w Holandii i wymagane są przez Belastingdienst, a dane z obu wyliczeń potrzebne do wykonania rocznego zeznania podatkowego. Dodatkowo oba dokumenty pozwalają uzyskać jasne informacje o stanie finansowym przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak chcesz zlecić księgowemu wykonanie takiej usługi, zobaczysz, że balans oraz rachunek zysków i strat stanowią integralną jego część. Jaarrekening powiększony jest o szczegółowe informacje odnośnie tych wyliczeń oraz dokładne dane finansowe, również z poprzednich lat. Praca nad wykonaniem takiego dokumentu zajmuje więc nieco więcej czasu, ponieważ administrator zobowiązany jest do wykonania wielu dodatkowych czynności i porównań.

Do czego może przydać się jaarrekening?

Niektóre banki wymagają tego dokumentu przy wnioskowaniu o hipotekę lub kredyt.

Co to jest balans (bilans) firmy?

Bilans ukazuje stan finansowy firmy w danym momencie i składają się na niego aktywa (są to własności, między innymi maszyny, auto, pieniądze na koncie bankowym i w kasie, należności od klientów) oraz pasywa (kredyty, zobowiązania). Zazwyczaj bilans wykonany jest na dzień 31 grudnia i stanowi element dokumentu jaarrekening.

Co to jest rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat stanowi obok bilansu kluczowy element sprawozdania finansowego firmy. Jest zestawieniem operacji finansowych przeprowadzonych w ciągu danego okresu, zazwyczaj jednego roku. . Różnica między przychodami i kosztami ukazuje zysk lub stratę.

Co zawiera toelichting (wyjaśnienie)?

Przy małej firmie, wyjaśnienie składa się z krótkich komentarzy, w jaki sposób ustanowiony został bilans firmy oraz ogólne ważne informacje o przedsiębiorstwie (na przykład liczbę pracowników). Przy większych firmach wyjaśnienie jest odpowiednio bardziej rozwinięte.

Rozliczenie roczne z efirma? Jeśli jesteś naszym klientem cały rok, otrzymasz je za darmo.