Błędy na fakturze i faktura korygująca

Błędy na fakturze i faktura korygująca

Faktura – najczęstsze błędy podczas jej wystawiania

  • Brak danych firmy – każda faktura powinna zawierać dane firmy, która ją wystawia, czyli numer KVK i BTW oraz pełny adres. Jeśli faktura wystawiana jest dla firmy, również jej dane należy podać. Jeśli jest wystawiana dla osoby prywatnej, nie jest to konieczne, ale należy zawrzeć informację, iż faktura wystawiona jest dla takiej osoby
  • Brak daty na fakturze
  • Niepoprawna numeracja – brakujące numery (może to spowodować problemy podczas kontroli!) lub powtarzające się numery faktur. Odpowiednia numeracja to numeracja chronologiczna, czyli:
    • 1 stycznia – faktura dla firmy A – faktura numer 2020-01
    • 3 stycznia – faktura dla firmy B – faktura numer 2020-02
    • 5 stycznia – faktura dla firmy A – faktura numer 2020-03
  • Źle wybrana stawka podatku lub źle obliczony podatek BTW (VAT) – szczególnie, gdy przedsiębiorca tworzy faktury w programie Word, może się zdarzyć, że stawka BTW będzie obliczona niepoprawnie. Niesie to za sobą poważne konsekwencje i przedsiębiorca będzie zobowiązany do skorygowania takich dokumentów

Księgowość online efirma posiada darmowy, wbudowany moduł wystawiania faktur dla każdego posiadacza abonamentu. Dzięki temu wystawianie dokumentów dla Twoich klientów będzie dużo prostsze!

Faktura korygująca (creditnota)

Faktura korygująca to nic innego jak korekta wcześniej niepoprawnie wystawionej faktury. Dotyczy to na przykład sytuacji gdy nie jesteś w stanie dostarczyć sprzedanych produktów lub usług albo gdy wcześniejsza cena była za wysoka. W obu przypadkach klient odzyskuje część swoich pieniędzy.

Ponieważ klient winien jest uzyskać zwrot zapłaconych środków, kwota na fakturze jest ujemna.