Ulgi podatkowe ZZP

Ulgi podatkowe ZZP

Biuro rachunkowości Haga

Holandia jest jednym z krajów,  w którym występuje wysoki odsetek przedsiębiorców, a rząd chętnie wspiera wszystkie firmy. W tym celu proponuje szereg ulg i zniżek dla właścicieli firm. W artykule skupimy się na ulgach dla firm jednoosobowych ZZP oraz spółek VOF.

Ulga dla nowych firm – Startersaftrek

Startersaftrek przeznaczony jest dla nowych firm i może obniżyć Twoją podstawę do opodatkowania przez pierwsze 3 lata posiadania firmy. Obecnie wynosi on 2 123€ i obowiązuje tylko dla przedsiębiorców, którzy spełniają wymogi kryterium godzinowego (minimum 1225 godzin w roku kalendarzowym)

Ulga dla samodzielnych przedsiębiorców- Zelfstandigenaftrek

Wysokość tej ulgi wynosi obecnie  7 030€ i obowiązuje dla przedsiębiorców, którzy spełniają wymogi kryterium godzinowego.

Ulga od inwestycji – Investeringsaftrek

Kiedy przedsiębiorca inwestuje w narzędzia firmowe, urząd oferuje jeszcze jedną dodatkową ulgę – od inwestycji.

  • Ulga od inwestycji małej skali (łączna wartość inwestycji to minimum 2 301€ rocznie)
  • Ulga od inwestycji związanych z energią

Niektóre  koszty nie mogą być uwzględnione na poczet ulg, między innymi są to:

  • narzędzia, które zakupione były za mniej niż 450€
  • zakup domów, ziemi, zwierząt, aut osobowych nieprzeznaczonych do celów firmowych
  • inwestycje, które są przeznaczone na wynajem lub użytek poza granicami kraju
Ulga za pomoc partnera w firmie – Meewerkaftrek

Ulga przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których partner pomaga w firmie, ale nie otrzymuje za to regularnego wynagrodzenia. Ulga zależy od ilości godzin, które partner spędza na pomocy

14% Ulga MKB – MKB vrijstelling

Ulga MKB ma zastosowanie zarówno w firmie jednoosobowej jak i spółce cywilnej i zastosowuje się ją po uwzględnieniu wszystkich pozostałych ulg. Wynosi 14% od całości pozostałej kwoty do opodatkowania.

Opłata Zvw (ubezpieczenie)

Każdy przedsiębiorstwa jest zobowiązany do zapłaty 5,45% od zysku firmy na poczet ubezpieczeń społecznych. Kwota ta zostaje wyliczona podczas rozliczenia rocznego.